Yavuz Sultan Selim Köprüsü


29 Mayıs 2013′te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprü’nün ayakları 50 metreye ulaştı. İşte 3. köprünün ilginç detayları…
Boğaz’ın iki yakasını bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaatı son hızla sürüyor. Köprü, doğal hayatı korumak için ilk ‘ekosistem köprü’ şeklinde inşa ediliyor. 3 yılda bin 400 hektar alan ağaçlandırılacak.
2015′te tamamlanması planlanan köprü birçok ilki de barındıracak. Temelleri 29 Mayıs 2013′te atılan Yavuz Sultan Selim köprüsü, bir Türk şirketi tarafından yapılan ilk asma köprü özelliğini taşıyor.
320 metrelik yüksekliğiyle asma köprüler arasında en yüksek kuleye sahip olacak binlerce kişiye de istihdam fırsatı verecek.
İşte 3′üncü köprüye ilişkin çarpıçı detaylar:
Sabah gazetesinin haberine göre, Köprü, özellikle hayvan sürülerinin zarar görmemesi ve daha küçük popülasyonlara ayrılmamaması için çevreye duyarlı bir şekilde inşa ediliyor.

Çamilıca Camii

Çamlıca Tepesi'ne yapılacak olan 268 rakımlı Çamlıca Camii yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 6 Ağustos tarihinde temelleri atılmaya başlayan ve açılışını cevre ve şehırcilik bakanının yaptığı caminin bir ay içinde beton zemini oluştu. 121 bın metrekarelik alanın caminin oturacağı15 bin metre karesi betonlanmış durumda.
Özelliklerine gelince:

MİNARE SAYISI: 6

MALİYETİ: 131 milyon lira

KAPLADIĞI TOPLAM ALAN: 121 bin metrekare

CAMİNİN KAPLADIĞI ALAN: 15 bin metrekare

KAPASİTESİ: 37 bin 500 kişi

OTOPARK KAPASİTESİ: Bin araç

SOSYAL TESİSLER:
750 kişilik konferans salonu,
250 kişilik toplantı salonu, kütüphane,
sergi salonu ile gasilhane ve yemekhane bölümleri

Sahip olduğu bu özellikleriyle bir osmanlı külliyesini andıracak.

AsansörlerKurulum
• Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarını
zemin özellikleri de dikkate alarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam
ve kararlı bir şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlayın.
• Zemin özelliklerine göre uygun paletli ayaklar ve yükü dağıtan takoz altlıklar
kullanın. (1)
• Kaldırılabilecek maksimum yükü açıkça görülebilecek şekilde işaretleyin.
• İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanlarının, amacı
dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretleyin.

İşletme
• Tehlikeli alanların etrafınıkapatın. (2) Girişin sadecebir taraftan yapılmasınısağlayın. Yukarıdanmalzeme düşme tehlikesivarsa koruma çatısı kurun.
•Yükleme yerlerindeyüksekten düşme riskinekarşı koruma sistemleribulundurun. (3)

Döner Kollu Asansörler Gırgır VinçlerKurulum
• Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp - takılabilir iş
ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım
şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılmasını sağlayın.
• Katlar arası sabitleme elemanını yapı türüne ve kurulan yere göre sabit ve
dayanımı yüksek yapı elemanlarının arasına kaymayı ve
devrilmeyi engelleyecek şekilde sabitleyin. (1)
• Karşı yükü, uygun şekilde ayarlayın.
• Pencere köşelerinin sabitleme bölgesi olarak
kullanılması durumunda, alt ayak desteğinin pencere
kenarına yatay ve sabit durduğundan emin olun. (4)
• Asansörün elektrik motorunun topraklamasının uygun
olarak çalıştığından emin olun.
• Asansörün tambur yuvasının çelik telin uzunluğu ile
orantılı olarak seçildiğinden emin olun. (5)
• Kullanılacak çelik halatın sağlam ve özürsüz tellerden yapıldığından emin

Güvenlik AğlarıYüksekten düşmeye karşıtoplu koruma önlemleri olarakkoruma ağlarının kullanılmasıdurumda aşağıdaki hususlaradikkat edin:
• Sadece test edilmiş,standartlara uygun ve hasargörmemiş koruma ağlarınıkullanın.
• Güvenlik ağlarını sadecetaşıma gücü uygun yapıbölümlerine sabitleyin. (1).
• Güvenlik ağları içinkullanma kılavuzunu işyerindebulundurun.
• Güvenlik ağlarını sabitlerkenaşağıdaki şartları göz önündebulundurun:
– Koruma ağının ağ üzerinedüşme sonrası kenarbölgelerindeki deplasmanyüksekliğinin azami 3,0 molmasına (H1)
– Diğer bölümlerde ağındeplasman yüksekliğinin azami6,0 m olmasına. (H2)
• Ağ üzerine düşme sonucuzemine veya alttaki bir nesneyeçarpmamak için güvenlikağlarının zorlanmalar sonucudeplasman yapacağını gözönünde bulundurun. (3)
• Güvenlik ağı olarak gözenekaraları uygun olan ağları seçin.

Beton Pompaları ve Dagıtma KollarıKurulum
• Beton pompasını ve dağıtım kolunu
zemine sağlam yerleştirin.
• Yük dağıtan altlıklar kullanın . (1)
• İnşaat kazısı eğimleri ve kazı
kenarları ile arada yeterli güvenlik
mesafesi bırakın. (2)
• Elektrik hatlarıyla arada yeterli
güvenlik mesafe bırakın.
İşletme
• Araç sürücülerini ehliyetli ve bu alanda eğitimli kişilerden seçin.
• Güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirmeyin.
• İşletme güvenliğini tehlikeye atabilecek arıza anında aracın çalışmasını hemen
durdurun.Tüm çalışan destek ünitelerini durdurun ve beton nakil sistemindeki basıncı
kesin.
• Yer değiştirme sırasında uzatılmış kolla birlikte hareket etmeyin. Dengeyi, kol
uzunluğunu ve kol ağırlığını göz önünde bulundurun.
• Dağıtım kolunu işletme talimatında belirtilenden daha fazla uzatmayın. Hortum
uçlarına uzatma takmayın.
Kurulum

Tırmanma Merdivenleri


Tırmanma emniyeti
• Tırmanma merdivenlerinde yüksekten
düşmeyi engelleyici ve emniyet kemerinin
bağlanabileceği tırmanma emniyet
rayları ya da emniyet halatları kullanın.
Tırmanma emniyet raylarını ya da
emniyet halatlarını merdiven üzerinde
çalışan işçinin emniyetli şekilde hareket
edilebileceği şekilde sabitleyin. (2)
• Tırmanma emniyeti için uygun emniyet
kemeri (paraşüt tipi) kullanın. (3)
• Geçmeli ya da tırmanmalı kalıp işlerinde
kullanılan tırmanma merdivenlerinde
yüksekten düşmeye karşı güvenlik
önlemleri alın.
• Tırmanma merdivenlerinde dinlenme
yerleri bulunmasını sağlayın.
• Dinlenme yerlerini yerinden çıkamayacak şekilde sağlamlaştırın ve düzenli
şekilde kontrol edin.


Tırmanma düzenekleri
• Kule ve baca inşaatlarında sadece yüksekten düşmeye karşı korumalı tırmanma
düzeneklerini kullanın. (1)

Yükseltilebilir Çalışma Platformları


Kurulum
• Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp - takılabilir iş ekipmanlarını,
zemin özelliklerini de dikkate alarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam
ve kararlı bir şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlayın.
Kullanım
• Çalışma platformlarını aşırı yüklemeyin.
• Zemin özelliklerine göre uygun paletli ayaklar ve yükü dağıtan takoz altlıklar
kullanın.(1)
• Ekipman üzerinde, ekipman çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak
devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulundurun. (2)
• İşe başlamadan önce, platform üzerindeki yüksekten düşmeyi engelleyici
güvenlik sistemlerinin varlığından emin olun.(3)
• Ekipmanın kullanım alanı içerisinden geçen elektrik hattının gerilimini kestirin,
bu mümkün değilse bariyerler veya ikaz levhalarıyla ekipmanın elektrik hattından
uzak tutulmasını sağlayın.

Ytong Ürünlerinde Kullanılan Alet Edevatlar

YTONG Yapı Malzemelerinin işlenmesinde ve uygulanmasında, alışılmış inşaat aletlerinin yanı sıra özel olarak tasarlanmış YTONG EL Aletleri kullanılır. Böylece işlemler süratli, kolay ve hasarsız olarak yapılabilir.
Testere:
YTONG bloklarını kesmeye yara yan geniş dişli testeredir. Duvar örümünde gerektiğinde, YTONG bloklar testere ve gönye yardımı ile kolayca ve istenilen boyutlarda düzgünce kesilebilir.
Gönye:
Blokları gönyesinde ve çeşitli açılarda kesmek için kullanılır.
Tutkal Mlası:
YTONG Örgü Tutkalının ince ve eşit kalınlıkta uygulanmasına yarar.
Lastik Çekiç:
Duvar örümü sırasında YTONG blokların yerlerine sıkı bir biçimde oturmalarına ve birbirlerine iyice yapışmalarına yardımcı olur.
Rende:
Duvar örümü sırasında yatay derzlerde oluşabilecek ölçü bozukluklarının giderilmesinde ve yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

İnsaatlarda Kullanılan Tuğla çeşitleriYTONG Duvar Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak ya da yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar. Yangın duvarı yapımında özellikle tercih edilen yapı malzemeleridir.
60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz duvar blokları olarak adlandırılırlar.
Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)Boyut Toleransı: ± 1,5 mmProfil Yapısı: Düz ve Tek-Çift Lamba Zıvana GeçmeliDerz: Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık)Ürün Standardı: TS-EN 771-4
Asma İskelelerGenel
• Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve
vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin belgeler yetkili teknik elemanca
kullanılmaya başlamadan önce düzenlenmiş olmasını sağlayın ve bu belgeleri
işyerinde saklayın.
Kurulum
• Asma iskeleyi, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak
şekilde tespit edin. İskeleyi işletme talimatına ve statik hesaplamalara uygun olarak
yerleştirin. (1)
• Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızlarını, güvenlik
mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatın. (4)
Periyodik kontrol
• Tüm kaldırma araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından
kontrol edilecek, ayrıca yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle
kontrol edilecektir.

Konsol İskeleler


• İskele kurulumunu sadece yetkili kişi gözetiminde ve bu iş için eğitilmiş işçilerle
yapın.
• Konsol mesafesine ve konsol taşıyıcı sistemlerine gerekli statik hesaplamaları
yaparak karar verin.(1)
• Çalışma platformlarının tam dolu olmasına özen gösterin.(2)
• Konsol iskeleyi kayma ve devrilme tehlikesine karşı sağlamlaştırın. (3)
• Konsol ayaklarını duvar açıklıklarında tahta kirişlere veya çelik taşıyıcılara
dayandırın.(4)
• Çalışma platformunun etrafına düşme tehlikesine karşı korkuluk sistemleri
yerleştirin.(5)
• Geçme kancalarının kazara çıkmalara karşı güvenli olmasını sağlayın.(6)
• Konsol iskelelerin üzerinde malzeme depolamayın.
İskele Sökümü:
• İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlayın.
• İskelelerin bina bağlantılarını iskele elemanlarının alınmasından sonra ve
yukarıdan aşağıya sırayla sökün.

Mobil İskeleler


• Mobil iskeleleri dayanıklılık ve
taşıyacağı yükler bakımından yeterli
sağlamlıkta ve uygun malzemeden
imal edin.
• Mobil iskelelerde, bacakları veya
taşıyıcı orta kirişleri eksiz olarak
yapın.(1)
• Mobil iskele bacaklarını, düzgün
ve sağlam yerlere oturtun.(2)
• İskeleyi çapraz bağlantı
elemanları ile sabitleyin.(3)
• Çalışma platformunun etrafına
düşme tehlikesine karşı korkuluk
sistemleri yerleştirin.(4)
• Çalışma platformlarına ulaşım
için sadece merdiven kullanın.(5)
• Çalışma platformlarının tam dolu
olmasına özen gösterin.(6)
• Çalışma platformlarını aşırı
yüklemeyin.

Cephe İskeleler

http://yapirehberim.org/files/cephe iskele.PNG

Genel
• İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin
sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan
yapısal düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık
hesaplarını yapın.
• Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak
kurma, kullanma ve sökme planını uzman bir
kişiye yaptırın. Bu plan iskele ile ilgili detay
bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

Kurulum
• İskelenin taşıyıcı elemanlarının kaymasını;
taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip
diğer yöntemlerle önleyin ve yük taşıyan zeminin yeterli sağlamlıkta olduğundan

Koruma İskeleleri


• Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerini
uygun korkuluklarla donatın.
• Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel
olabilecek sağlamlıkta yapılmalıdır.
• Çalışma zorluklarından dolayı kenar koruma bulunmuyorsa bunun yerine
düşecek kişiyi korumak amacıyla koruma iskeleleri kullanın.
• Tehlikeyi azaltmak için düşme kenarı ve iskele zemini arasındaki yükseklik
farkını en aza indirmeye çalışın.
• Düşme kenarı ve iskele zemini (dayamalı iskele, kollu iskele) arasındaki azami
yükseklik farkının 3,0 m’ den fazla olmamasını sağlayın.
• Zemin genişliği düşme yüksekliğine göre değişmekle beraber her durumda en
az 0,90 m olmasını sağlayın.(1)

İçeriği paylaş