Archive

Kasım 9th, 2022

Reklam

Reklam

Aralık 22nd, 2017

Çatı Malzemeleri

Çatılarda kullanılan Ürünlere göre çeşitli araç gereçler vardır.
Teneke çatılarda Stubai marka araç gereçler sağlamlık bakımından daha çok tercih edilmektedir.
Buradakileri görsel olarak verdik Detaylı bilgi almak için linki tıklayınız
http://www.stubai.com/index.php/spenglerwerkzeug
Ocak 18th, 2016

KOSGEB'in desteklediği inşaat alanları

KOSGEB kendi web sitesinde desteğini açıkladığı inşaat alanları.

Daha çok bilgi için KOSGEB 'in resmi web sitesinden ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Binalarda enerji kimlik belgesi sorgulama

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından oluşturulan binalarda ki enerji performansı ölçümü yapılmakta ve kimlik verilmektedir.

Enerji kimlik sorgulama:www.bep.gov.tr

Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE)'nin görevleri


Türk Standardları Enstitüsü'nün görevleri şunlardır :

- Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
- Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.
- Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
- Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
- Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.

Eğimli Beton Çatılarda XPS Uygulama

XPS levhaları ile betonarme eğimli çatılar yalıtılırken, mineral lifli ısı yalıtım malzemeleriyle yalıtılması durumunda monte edilmesi gereken ahşap kadronların yapımına gerek kalmaz.

Yüksek mukavemetli XPS yalıtım levhalarının, çatı son kat örtüsünden (kiremit vs.) gelen ve çatıya binen farklı yüklere karşı dayanımı yüksektir. Betonarme kırma çatı yalıtımının, ters çatı sistemine benzer prensipleri ve avantajları vardır: bitümlü su yalıtım membranı doğrudan ısı yalıtımı altındaki betonarme üzerine uygulanması tavsiye edilir, böylece ısı yalıtımının ve diğer tabakaların yerleştirilmesi hava şartlarından bağımsız olarak yapılabilir.

Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm (Süper Kent Sistemi) Projesi

Çevre ve şehircilik bakanlığının başlatmış olduğu kentsel dönüşüm hakkındaki yayınlamış olduğu sürdürülebilir performanslı kentsel dönüşüm projesi(Süper Kent Sistemi).

Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” çerçevesinde “Ekolojik Yerleşme Birimi” standardının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Bakanlıkça Eskişehir İli Kocakır Mevkii’nde belirlenen Rezerv Yapı Alanında Üniversite tarafından pilot uygulama projesi sürdürülmektedir.

REVİZYON‐İLAVE‐DEĞİŞİKLİK PLANLARI İÇİN PİN ALMA

Yürürlükteki Plan için PİN alınmışsa

1. Revizyon‐İlave‐Değişiklik Planları için plan işlem numarası almak için Ana sayfada bulunan
“Revizyon‐İlave‐Değişiklik” butonuna tıklanır.  
2. Ekrana gelen formda “Değişiklik Yapılan Plan Seç” butonuna tıklanır.  
3. Değişiklik yapılacak plan için PİN alınmışsa PİN ile arama yapılır.  
4. Bulunan plan seçilerek “Seçilen PİN’i al” butonuna tıklanır.  
5. Değişiklik yapılacak plana ait PİN formun sağ üst köşesinde kırmızı renkle görüntülenir.

6. Ekrana gelen formda “Kurum Niteliği” ve “Kurum Adı” alanları; girilen kurumun adı ve
niteliğine göre (büyükşehir belediyesi, büyükşehir ilçe belediyesi, il özel idaresi vb.)
doldurulmuştur.  
7. Plan türü alanı değişiklik yapılan planın türüne göre doldurulmuştur.  
8. İl, İlçe ve belde alanları girilen kurumun idari düzeyine göre doldurulmuştur.  
9. Planın adı girilir.  

Pilan İşlem Numarası (PİN)

Çevre ve şehircilik bakanlığının yayınlamış olduğu (PİN)hakkındaki bilgiler.
Pilan İşlem Numarası(PİN)
Plan  İşlem Numarası (PİN); İdarelerce yapılan yaptırılan ve onaylanan mekânsal planların
Bakanlığımızca incelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu
planlara ilişkin revizyon ilave ve değişikliklere yönelik Bakanlığımızca verilen numaradır.
PİN, yürürlükteki veya yeni yapılan mekânsal planların kendine ait değişmez bir numara ile ulusal
düzeyde belli bir sistem içerisinde tanımlanmasını sağlamaktadır. PİN ile bir plan üzerinde yapılan
tüm revizyon, ilave ve değişiklikler numaralandırılarak izlenebilmektedir. Ayrıca planların onay
süreci de sistem üzerinden takip edilebilmektedir. PİN uygulaması Mekânsal Veri Arşiv Sistemi ile
bütünleşik bir yapıda çalışmaktadır. Plan yapmaya yetkili kurumlar, web tabanlı uygulama yazılımı

Bilgilendirmeler

Kasım 12th, 2015

Alçıpen Duvarda Kullanılan İzocamlar

Arabölme duvarlarında kullanılan ses ve yangına karşı dayanıklı olan mineralli yün kullanılması daha uygun olandır .

Ekim 27th

Teras ve Balkon Döşemeleri

Ekim 22nd

Kombiler


Kombi Nedir?
Kombi bir evin; hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan
cihazlardır. Kombi İngilizce de kullanılan Combine ( birleşme)
kelimesinden ismini almıştır.

Kombiler dörde ayrılır.
1)Bacalı kombiler
2) Hermetik kombiler
3) Baca fanlı ( yarı hermetik) kombiler
4)Yoğuşmalı kombiler

Kombinin olusturduğu parçalar
Kombiler ısıtma sistemi için gereken; pompa, genleşme tankı, eşanjör,
boyler, termostat, kontrol panosu gibi zorunlu sistem ve emniyet
ekipmanlarından oluşmuştur.

Kombi kullanmanın avantajları
Kombiler bireysel olarak ısınma avantajı sağlar. Kullandığımız kadar yakar
ve yaktığınız kadar ödersiniz. Sıcak su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç
yoktur. Sessiz çalışan cihazlardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.

Kombiler her mekanda kullanılabilir mi?

Katı yakıtlı kat kaloriferler

Kalorifer Sistemleri

Bu konu başlığımızda yapılarda kullanılan ısıtma sistemleri ,kalorifer çeşitleri ve günümüz teknolijisinde kullanılan ürünleri anlatmaya çalıacağız.